مخصوص کمک پرستارانی که استخدام شده اند

شما کمک پرستاران محترم میتوانید با تکمیل موارد زیر جهت خدمت رسانی به بیماران ویروس کورونا ثبت نام نمائید .

لطفا اطلاعات خود را دقیق و صحیح وارد نمائید