دوره آمادگی آزمون استخدامی پرستاران


با عنایت به اهمیت دانش سلامت آحاد پرستاران جامعه در زمینه آماده سازی و افزایش سطح علمی این قشر شرکت کارکنان نظام سلامت کشور دوره های آمادگی آزمون استخدامی پرستاران را در سراسر کشور به اجرا گذاشته است. مدت زمان دوره 4 روز و به صورت فشرده و در آبان ماه سال جاریست. آموزش دهندگان این دوره از اساتید برجسته دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. پرستاران محترم می توانند با مراجعه به سایت Nezamsalamat.ir ثبت نام نموده و جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاس با مجری شهر مربوطه هماهنگی نمایید.