فراخوان جذب ۴۰ کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

۹۶/۱۰/۰۳
به اشتراک گذاری : تلگرام

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود براساس مجووز شوراره ۴۳۰۱/۲۰۹/د مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات جاری ، تعداد ۴۰نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون تخصصی و کتبی و مصاحبه تخصصی عملی و با احراز صلاحیت های عمومی و براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی تحت پوشش شرکت پیمانکاری برای خدمت در بیمارستانهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید:
۱ـ شرایط عمومی :
۱/۱- داشتن تابعیت ایران
۲/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اساسی ایران
۴/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
۵/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد روانگردان
۶/۱- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
۷/۱- داشتن سلامت جسمانی ،روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند(طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار دانشکده).
۸/۱- عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
۹/۱- داوطلبان نباید جزو افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صالح ، از خدمات دولتی منع شده باشند.
۱۰/۱- داوطلبان اشتغال نباید مستخدم رسمی،ثابت،پیمانی و یا قراردادی سایر دستگاههای دولتی ،بازنشسته و یا بازخرید خدمت باشند.

۲ـ شرایط اختصاصی اشتغال:
۱/۲ ـ داشتن حداقل سن ۲۰ و حداکثر سن ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم (اولین روز شروع ثبت نام الکترونیکی)
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضاف خواهد شد :
الف) داوطلبانی ک در جبهه های نبرد حق علی باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علی باطل .
ب) افراد خانواده معظم شهداء ، آزادگان ،مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل : همسر ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان پنج سال .
ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز ۲۵ %و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند .
د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی ، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها ، شرکتهای بیمه ، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ،
نهادهای انقلابی اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشت اند حداکثر به میزان پنج سال .
۲/۲ ـ مدت خدمت سربازی
۳/۲- سابقه شرکتی در واحدهای تابع دانشکده به سقف سنی اضافه می شود.

۳ـ نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :
ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق وب سایت دانشکده به نشانی azmoon.abadanums.ac.ir از ساعت ۱۲ظهر روز سه شنبه مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ لغایت ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ انجام می گردد.
۱/۳ ـ مدارک مورد نیاز ثبت نام (الکترونیکی) :
ـ یک قطعه عکس ۴* ۳( جدید)

ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی دیپلم

ـ تصویر رسید بانکی
ـ تصویر کارت ملی (دو طرف کارت)

ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه
ـ تصویر مدارک دال بر بومی بودن

ـ تصویر گواهی مثبت ایثارگری
ـ اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (دو طرف کارت)

ـ تصویر گواهینامه دوره یکساله کمک پرستاری
داوطلبان قبول شده در مرحله اول موظف هستند مدارک مورد نیاز را پس از اعلام نتایج که از طریق سایت دانشکده ب آدرس abadanums.ac.ir اعلام می گردد ، به همراه اصل مدارک به محل تعیین شده حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند . دانشکده موظف است کلیه مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.
تبصره : نظر به اینکه مدارک داوطلبان پس از برگزاری آزمون کتبی بررسی می گردد، صدورکارت و شرکت در آزمون به منزله تایید مدارک نبوده و پس از برگزاری آزمون در چارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج در آگهی منتشره ، مدارک داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۲/۳ـ مدارک ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ ثبت نام درخواست شغل ( با دقت تکمیل گردد ) به همراه اسکن یک قطعه عکس ۴* ۳ متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشکده صورت می پذیرد .
ب( رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ یکصـد و دو هـزار ریـال )معـادل ده هـزار و دویسـت تومـان( برای دارندگان مـدرک دیـپلم به شماره حساب
۲۱۷۸۳۷۲۳۸۷۰۰۷ بانک ملی مرکزی شهرستان آبادان به نام حساب درآمدهای غیرعملیاتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان بعنوان هزینه شرکت در آزمون استخدامی
تبصره: ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ یاد شده معاف می باشند.

۴ـ زمان و محل برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه :
داوطلبین جهت دریافت کارت و اطلاع از زمان و محل برگزاری آزمون به نشانی الکترونیکی azmoon.abadanums.ac.ir مراجع نمایند .
۱/۴- منبع آزمون کتبی از کتاب کمک پرستاری یکساله جلد یک و دو ناشر جهاد دانشگاهی سال ۱۳۹۶( مولفان صدیقه سالمی ـ مرضیه شبان ـ سعید لک)
۲/۴ـ آزمون کتبی نمره منفی ندارد.
۳/۴ـ از ۳ برابر ظرفیت رشته شغلی براساس نمره فضلی مصاحبه تخصصی عملی بعمل می آید. زمان برگزاری مصاحبه از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اعلام خواهد شد.
۵ـ تذکرات :
۱/۵ ـ ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی ک حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .
۲/۵ـ از کل مجوز تخصیص یافته ، سی ( ۳۰ )درصد آن برابر قوانین و مقررات برای اشتغال ایثارگران اختصاص می یابد ، بیست و پنج ( ۲۵ )درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج (۲۵ )% و بالاتر و فرزندان همسران آزادگان بالای یک سال اسارت ، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد که از تعداد نفرات اعلامی در مرحله آخر کسر خواهد شد و پنج درصد( ۵ ) %سهمیه اشتغالی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (۲۵ ) %و آزادگان زیر یک (۱ )سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد . در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی) الزامی است .
۳/۵ـ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .
۴/۵ ـ اشتغال مازاد بر ۳۰ %سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .
۵/۵ ـ جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۶/۵ ـ معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از س (۳ )درصد قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود .
۷/۵ ـ تمامی باقیمانده سهمیه مذکور به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابند.

بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویزگی های زیر باشد :
الف) محل تولد متقاضی با محل جغرافیائی مورد تقاضا برای اشتغال یکی باشد
ب) حداقل دو مقطع تحصیلی متقاضی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی و یا متوسطه ) را در محل جغرافیایی محل تقاضا برای اشتغال طی کرده باشد. جهت اسکن مدارک باید تمـام سالهای ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان الصاق گردد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدائی ،راهنمائی و یا متوسطه با محل مورد تقاضای اشتغال یکی باشد منوط به اینکه محل خدمت پدر در محل جغرافیائی تحصیل فرزند تعیین شده باشد.
د) پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی به مدت چهار سال متوالی منتهی به تاریخ برگزاری آزمون در شهر مورد تقاضا توسط فرد متقاضی و یا پدر، مادر و یا همسر وی .
تبصره ۱ :در صورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان اشتغال بومی تکمیل نگردد ، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره ابتدا از بین متقاضیان بومی شهرستانهای تابعه دانشکده (آبادان ،خرمشهر، شادزان) و سپس از بین متقاضیان بومی استان خوزستان در همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
تبصره ۲ :بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط مندرج در ذیل باشد:
الف) محل تولد متقاضی در یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد
ب) حداقل دو مقطع تحصیلی متقاضی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی و یا متوسطه ) را در یکی از شهرستان های استان خوزستان طی کرده باشد. جهت اسکن مدارک باید تمام سالهای ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان الصاق گردد.
ج)فرزندان پرسنل نیروهای مسلح ک محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدائی ،راهنمائی و یا متوسطه در یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد منوط به اینکه محل خدمت پدر در محل جغرافیائی تحصیل فرزند تعیین شده باشد.
د) پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی به مدت چهار سال متوالی منتهی به تاریخ برگزاری آزمون در استان مورد تقاضا توسط فرد متقاضی و یا پدر، مادر و یا همسر وی .
۸/۵ ـ به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز شغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹/۵ ـ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود . و در هر مرحل از مراحل ثبت نام ، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . حتی در صورت صدور قرارداد از سوی شرکت پیمانکاری ، قرارداد مذکور لغو و بالاثر می گردد .
۱۰/۵ ـ اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در امتحان ( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) از سوی پیمانکار الزامی است.

 

۱۱/۵ـ نتایج مصاحبه مذکور به تعداد یک و نیم برابر ظرفیت مورد نیاز در رشته شغلی اعلام شده متعاقباً از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان به نشانی الکترونیکی (abadanums.ac.ir) به اطلا عموم خواهد رسید .
۱۲/۵ـ انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبف برنامه تنطیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش مراجع نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
۱۳/۶- پذیرفت شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشکده مراجعه نمایند درصورت عدم مراجعه طرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشکده می تواند نسبت به اشتغال ذخیره اقدام نمایند.
۱۴/۵ـ پذیرفته شدگان نهایی ،متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند درغیر اینصورت قرارداد آنان لغو و در صورت لزوم از افراد ذخیره بجای گزینش آنان وفق مقررات استفاده می شود.
۱۵/۵ـ داوطلبان پس از قبولی در مصاحبه تخصصی و تایید هسته گزینش توسط دانشکده جهت بکارگیری به شرکت پیمانکاری مربوطه معرفی می گردند
۱۶/۵ـ با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان اشتغال تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
۱۷/۵ـ. داوطلبان منحصراً مجاز ب انتخاب یک شغل خواهند بود.