حضور پرشور ایثارگران و کمک پرستاران استان همدان در کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور

1396/08/24
به اشتراک گذاری : تلگرام

در حاشیه امداد رسانی به مجروحین زلزله استان کرمانشاه در بیمارستان بعثت حضور پر شور ایثارگران و داوطلبان کمک پرستاری استان همدان بر بالین حادثه دیدگان.

تصاویر بیشتر :