هفته ملی دیابت ۱۹ تا ۲۵ آبان برگزار می شود

1396/08/18
به اشتراک گذاری : تلگرام

شعار امسال روز جهانی دیابت "دیابت و زنان: حق ما داشتن آینده ای سالم" اعلام شد

شعار امسال روز جهانی دیابت "دیابت و زنان : حق ما داشتن آینده ای سالم" نامگذاری شده و اسامی روزهای هفته ملی دیابت به این شرح است: جمعه 19 آبان؛ مادران محور تغذیه سالم و پیشگیری از دیابت در خانواده
شنبه 20 آبان؛ آموزش اساس پیشگیری و درمان دیابت
یکشنبه 21 آبان؛ دانش آموزان و دیابت
دوشنبه 22 آبان؛ رسانه و دیابت
سه شنبه 23 آبان؛ زنان و دیابت
چهارشنبه 24 آبان؛ بارداری و دیابت
پنجشنبه 25 آبان؛ ورزش همگانی ، فعالیت بدنی و کاهش بار بیماری دیابت