اجرای طرح گند زدائی و ضدعفونی اماکن عمومی توسط شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت انجام میپذیرد.

۹۸/۱۲/۱۰
به اشتراک گذاری : تلگرام

با عنایت به شیوع بیماری کرونا در کشور و لزوم رعایت بهداشت در اماکن عمومی و گندزدائی به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری ،شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت با در اختیار داشتن متخصصین بهداشت محیط و با استفاده از مکادر مجرب خدمات ضدعفونی و گند زدائی اماکن عمومی شامل ادارات ،مجتمعهای مسکونی ،مدارس مجتمعهای تجاری را طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت اجرا مینماید و متقاضیان میتوانند برای مشاوره و کسب اطلاعات با شماره تلفن 88392448-88392248 تماس حاصل نمایند.

تصاویر بیشتر :