مخصوص کمک پرستارانی که استخدام شده اند

شما کمک پرستاران محترم میتوانید با پاسخ به سوالات زیر از تسهیلات ویژه این تعاونی برخوردار گردید.

لطفا اطلاعات خود را دقیق و صحیح وارد نمائید